Από τη γιορτή του Πολυτεχνείου που έγινε στην αίθουσα τελετών του σχολείου μας.