Διάφορες εκδηλώσεις κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020

1. Ενημέρωση γονέων Α' Γυμνασίου 02/10/2019


2. Γαλλικό πρωινό 01/11/2019


3. Περίπατος στην Ελευσίνα, 11/2019