Η Γ' τάξη του σχολείου μας πραγματοποίησε 2ήμερη εκδρομή στην Καλαμάτα τον Μάιο του 2017.

Παραγωγή: Μ.Μπασδέκη & Λ.Καλογρίδης