Πρόγραμμα Erasmus+ 2019 - 2021

Τίτλος σχεδίου
"Know-how in Terms Of Developing Mobile Applications"

Συμμετέχοντα σχολεία
- Szkola Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Malkini Gornej, Πολωνία (Συντονιστικό)
- 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής, Ελλάδα
- Djani Rodari private school, Βουλγαρία
- Centro Studi Frentano s.r.l., Ιταλία

Συμμετοχή από το 5ο Γυμνάσιο
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Παναγιώτης Γεωργάλας
Παιδαγωγική ομάδα: Ι.Αγγελοσόπουλος, Σ.Κουρούκα, Ρ.Γερασάκης,
Δ. Βασιλάκου, Χ. Παλιούρας, Χ. Θεοδωρακοπούλου, Ε.Καίσαρη

Ενημέρωση γονέων
Στις 02.10.2019 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των γονέων του σχολείου μας για το πρόγραμμα Erasmus:Συνάντηση εκπαιδευτικών στην Αθήνα 25-27.11.2019
Θέματα της συνάντησης:
- Επιλογή λογότυπου του έργου
- Διαμοιρασμός αρμοδιοτήτων στους εταίρους
- Επιλογή κατάλληλων λογισμικών και εκπαιδευτικών σεναρίων
- Προγραμματισμός και οργάνωση επόμενων συναντήσεων

Οι καλύτερες στιγμές της συνάντησης


Διαγωνιστμός λογότυπου
Κατά τη διάρκεια της διακρατικής συνάντησης στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός λογότυπου.
Συμμετείχε ένα έργο από κάθε χώρα

Μετά από ψηφοφορία μεταξύ των χωρών, ως επίσημο λογότυπο του έργου αναδείχθηκε
το έργο της μαθήτριας του σχολείου μας Μ. Τσεσμελή