Ελλάδα-Νεπάλ 2023-2024

Διεθνής συνεργασία μέσω του Βρετανικού Συμβουλίου

Συνεργάτες
- 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής, Ελλάδα
- National Creative Coeducational School, Kathmandu-Nepal

Συμμετοχή από το σχολείο μας
- Ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής: Παναγιώτης Γεωργάλας
- Οι μαθητές & μαθήτριες του τμήματος Α3

Στόχος
- Κοινές oline και offline εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω διαδικτύου

Δραστηριότητες

Δημιουργία προφίλ
Οι μαθητές των δύο χωρών δημιούργησαν τα προφίλ τους σε έναν κοινό εικονικό τοίχο με χρήση του online λογισμικού Padlet.

Έγινε με το Padlet