Ελλάδα-Νεπάλ 2023-2024

Διεθνής συνεργασία μέσω του Βρετανικού Συμβουλίου

Συνεργάτες
- 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής, Ελλάδα
- National Creative Coeducational School, Kathmandu-Nepal

Συμμετοχή από το σχολείο μας
- Ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής: Παναγιώτης Γεωργάλας
- Οι μαθητές & μαθήτριες του τμήματος Α3

Στόχος
- Κοινές oline και offline εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω διαδικτύου

Δραστηριότητες

Δημιουργία προφίλ
Οι μαθητές των δύο χωρών δημιούργησαν τα προφίλ τους σε έναν κοινό εικονικό τοίχο με χρήση του online λογισμικού Padlet.

Έγινε με το Padlet

Μαθαίνοντας Νεπαλικα και Ελληνικά
Στόχος: Οι μαθητές του Ελληνικού σχολείου να μάθουν έναν απλό διάλογο στα Nepali και οι μαθητές του σχολείου του Νεπάλ να μάθουν έναν απλό διάλογο στα Ελληνικά
Μέθοδος:
1. Τα σχολεία συμφωνούν σε έναν κοινό διάλογο στα Αγγλικά
2. Κάθε σχολείο:
- Μεταφράζει τον διάλογο στη γλώσσα του και τον στέλνει στο άλλο σχολείο
- Για την προφορά χηρσιμοποιούνται online εφαρμογές text to speech
3. Το υλικό μοιράζεται στους μαθητές των δύο σχολείων
4. Κατά τη διάρκεια μίας online συνεδρίας οι μαθητές εξασκούνται στους διαλόγους με φυσικούς ομιλητές της άλλης γλώσσας.
Υλικό:
Ο διάλογος στα Nepali
Ο διάλογος στα Ελληνικά
Κείμενο σε ήχο στα Νεπαλικά Google. Οδηγίες: Κάνουμε αντιγραφή-επικόλληση τη φράση με τους νεπαλέζικους χαρακτήρες και πατάμε το ηχείο για να την ακούσουμε.

Online συνάντηση 23.01.2024

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα παιδιά των δύο χωρών:
- Παρουσίασαν τον εαυτό τους στα Αγγλικά.
- Έκαναν εξάσκηση στους διαλόγους στα Ελληνικά και στα Nepali.
- Έκαναν ελεύθερες ερωτήσεις στα παιδιά της άλλης χώρας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

2η online συνάντηση
Ημερομηνία: 24/05/2024
Περιγραφή:
1. Κάθε σχολείο δίδαξε τοπικούς χορούς στο άλλο.
2. Οι μαθητές των δύο σχολείων έμαθαν τους χορούς της άλλης πλευράς.
3. Έγινε ανάλυση των βημάτων και των κινήσεων των χορών.
4. Τα δύο σχολεία χορεύουν όλους τους χορούς ταυτόχρονα.
5. Ελεύθερες ερωτήσεις προς τους μαθητές της άλλης πλευράς.
Αποτελέσματα:
Το σχολείο του Νεπάλ χορεύει ελληνικό χορό:


Μάθημα νεπαλέζικου χορού:


Ο ίδιος χορός από το σχολείο μας:


Ο ίδιος χορός σε σχολική παράσταση ως υλικό:


Το βιντεοκλιπ του τραγουδιού