Ελλάδα-Σκωτία 2023-2024

Διεθνής συνεργασία μέσω του Βρετανικού Συμβουλίου

Συνεργάτες
- 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής, Ελλάδα
- Queen Anne High school, Dunfermline Scotland

Συμμετοχή από το σχολείο μας
- Ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής: Παναγιώτης Γεωργάλας
- Οι μαθητές & μαθήτριες του τμήματος Α2

Στόχος
- Κοινές oline και offline εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω διαδικτύου

Δημιουργία προφίλ
Οι μαθητές των δύο χωρών δημιούργησαν τα προφίλ τους σε έναν κοινό εικονικό τοίχο με χρήση του online λογισμικού Padlet.

Έγινε με το Padlet

Εισαγωγική online συνάντηση 18-12-2023
Ατζέντα συνάντησης:
- Τα παιδιά συστήθηκαν στα Αγγλικά
- Τραγούδησαν τοπικά κάλαντα
- Έγινε ανάθεση κοινών εργασιών


Δημιουργία παρουσιάσεων σε διεθνικές ομάδες
Αντικείμενο: Προστασία του περιβάλλοντος
Πλατφόρμα: Google slides

Κοινές εργασίες:
Plastic pollution
Habitat destruction
Climate change
Oil spills
Overfishing
Deforestation
Acid rain
Food waste

Δημιουργία εφαρμογών
Αντικείμενο: Η μόλυνση του περιβάλλοντος
Πλατφόρμα: LearningApps

Εφαρμογές από Ελλάδα
Habitat destruction
Climate change
Oil spills
Overfishing
Plastic pollution
Food waste
Deforestation
Acid rain

Εφαρμογές από Σκωτία
Plastic pollution
Deforestation
Factory farming
Acid rain
Habitat destruction
Intensive agriculture
Scotland

2η Διαδικτυακή συνάντηση
Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 21/03/2024 περιάμβανε: Kahoot με θέμα το περιβάλλον, Ικαριώτικο χορό και Flower of Scotland.

Υλικό για τη 2η συνάντηση:
Environmental features
Deforestation