Ελλάδα-Ταϊβάν 2023-2024

Διεθνής συνεργασία μέσω του Βρετανικού Συμβουλίου


Συνεργάτες
- 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής, Ελλάδα
- Kaohsiung Municipal Houjing Junior High School, Taiwan

Συμμετοχή από το σχολείο μας
- Ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής: Παναγιώτης Γεωργάλας
- Οι μαθητές & μαθήτριες του τμήματος Β2

Στόχος
- Κοινές oline και offline εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω διαδικτύου

Δραστηριότητες

Δημιουργία προφίλ
Οι μαθητές των δύο χωρών δημιούργησαν τα προφίλ τους σε έναν κοινό εικονικό τοίχο με χρήση του online λογισμικού Padlet.

Έγινε με το Padlet


Φόρουμ απόψεων
Οι μαθητές των δύο χωρών απάντησαν στην ερώτηση:
How do you imagine an ecological friendly city of the future?

Έγινε με το Padlet

Μαθαίνοντας Κινέζικα και Ελληνικά
Στόχος: Οι μαθητές του Ελληνικού σχολείου να μάθουν έναν απλό διάλογο στα Κινέζικα και οι μαθητές του σχολείου της Ταϊβάν να μάθουν έναν απλό διάλογο στα Ελληνικά
Μέθοδος:
1. Τα σχολεία συμφωνούν σε έναν κοινό διάλογο στα Αγγλικά
2. Κάθε σχολείο:
- Μεταφράζει τον διάλογο στη γλώσσα του και τον στέλνει στο άλλο σχολείο
- Για την προφορά χηρσιμοποιούνται online εφαρμογές text to speech
3. Το υλικό μοιράζεται στους μαθητές των δύο σχολείων
4. Κατά τη διάρκεια μίας online συνεδρίας οι μαθητές εξασκούνται στους διαλόγους με φυσικούς ομιλητές της άλλης γλώσσας.
Υλικό:
Ο διάλογος στα Κινέζικα
Ο διάλογος στα Ελληνικά
Κείμενο σε ήχο στα Κινέζικα MicMonster. Οδηγίες: Κάνουμε αντιγραφή-επικόλληση τη φράση με τους κινέζικους χαρακτήρες και πατάμε Generate & Play.
Κείμενο σε ήχο στα Κινέζικα Google. Οδηγίες: Κάνουμε αντιγραφή-επικόλληση τη φράση με τους κινέζικους χαρακτήρες και πατάμε το ηχείο για να την ακούσουμε.

Πλάνα από τη συνάντηση στις 08.12.2023

Συνεργασία Ελλάδας & Ταϊβάν

Σχέδιο από μαθήτρια Ειρήνη Α. του σχολείου μας

Ελλάδα - Ταϊβάν, ανταλλαγή snacks
Ανοίγοντας τα δώρα στην Ελλάδα

Οι τοπικές γεύσεις που πήραμε από Ταϊβάν

Οι τοπικές γεύσεις που στείλαμε από Ελλάδα

Ανοίγοντας τις Ελληνικές γεύσεις στην Ταϊβάν:


2η online συνάντηση
Ημερομηνία: 12-04-2024
Περιγραφή:
1. Κάθε σχολείο δίδαξε τοπικούς χορούς στο άλλο.
2. Οι μαθητές των δύο σχολείων έμαθαν τους χορούς της άλλης πλευράς.
3. Έγινε ανάλυση των βημάτων και των κινήσεων των χορών.
4. Τα δύο σχολεία χόρεψαν όλους τους χορούς ταυτόχρονα.
5. Οι μαθητές των δύο χωρών έπαιξαν ένα παιχνίδι Kahoot, αφού μελέτησαν στο σπίτι το ίδιο γλωσσάρι τεχνητής νοημοσύνης
6. Έγιναν ελεύθερες ερωτήσεις προς τους μαθητές της άλλης πλευράς.


Στιγμές της συνάντησης από τη μεριά της Ελλάδας.

Στιγμές της συνάντησης από τη μεριά της Ταϊβάν.


Υλικό:
Μάθημα χορού από τα παιδιά της Ταϊβαν:


Ολόκληρο το τραγούδι που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης:


Βιντεοκλίπ του τραγουδιού: